>
.:

اهداف کلیدی مدیریت دانش

_ تسهیل در انتقال دانش از افرادی که سازمان را ترک می‌کنند به افرادی که جایگزین آنها می‌شوند.
– جلوگیری از دست رفتن حافظه‌ی سازمانی به دلایلی چون بازنشستگی یا از دست دادن کارمندان.
– شناسایی حوزه‌ها و منابع حیاتی دانش به گونه‌ای که سازمان در مورد آنچه می‌داند از کیفیت و چرایی آن آگاهی حاصل نماید.


  اهداف کلیدی مدیریت دانش 
  • تسهیل در انتقال دانش از افرادی که سازمان را ترک می‌کنند به افرادی که جایگزین آنها می‌شوند.
  • جلوگیری از دست رفتن حافظه‌ی سازمانی به دلایلی چون بازنشستگی یا از دست دادن کارمندان.
  •  شناسایی حوزه‌ها و منابع حیاتی دانش به گونه‌ای که سازمان در مورد آنچه می‌داند از کیفیت و چرایی آن آگاهی حاصل نماید.
  • ایجاد جعبه‌ ابزاری از روش‌ها که توسط افراد، گروه‌ها و سازمان برای جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های فکری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • افزایش دانش سازمان
  • ایجاد دانش جدید، ترویج نوآوری و افزایش مشارکت
  • افزایش میزان مهارت کارمندان 

در عمل، مدیریت دانش در خارج از سازمان به عنوان شناسایی و مشخص کردن سرمایه‌های فکری و ایجاد دانش جدید جهت برتری رقابت در صحنه‌ی جهانی و در داخل سازمان نیز به منظور آسان نمودن دسترسی به اطلاعات، به اشتراک‌ گذاشتن فرایندهای مناسب و دسترسی به فناوری اطلاعاتی، ارتباطاتی مطرح می‌باشد. از نگاهی دیگر مدیریت دانش، فرایند خلق و تسهیم، انتقال و حفظ دانش است به گونه‌ای بتوان آنرا به شیوه‌ اثربخش در سازمان بکار برد. بازگشت1396/03/18
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !