صفحه اصلی > مخاطبان همایش
.: مخاطبان همایش

مخاطبان کنفرانس • وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و عمومی
• شرکت های خصوصی تولیدی و خدماتی
• سازمان های پیمانکاری و مشاوره ای
• سازمان های خدمات شبکه ای و خدمات عمومی
• شركت هاي هولدينگ و سرمايه گذاری
• سازمان هاي كارآفرين و كسب و كارهاي كوچك
• شركت‌هاي مشاوره و ارائه آموزش هاي سازماني
• دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
• شركت‌هاي فعال در مديريت دانش

سازمان‌های شرکت کننده در کنفرانس از ابتدا تاکنون

سازمان های دولتی  بانک و بیمه  نفت و گازوپتروشیمی
 

 

      

     
 

 
 
 
    

 صنایع دفاعی و نظامی  نیرو  صنایع و معادن
 

  
 
     


 
   
   
   
 نهاد‌های عمومی  دانشگاه‌ ها و پژوهشگاه ها  شرکت‌های پروژه محور